Historiske vandringer

Vi er nu klar med den første af de 3 historiske vandringer som vi har planlagt siden nytår
Lokalarkivet har sammen med Kend din landsby og Turistkontoret arrangeret en guidet
rundvisning af den første tur.
Torsdag den 14/5 2015 (Kristi Himmelfartsdag) kl. 13,30, vil turen blive åbnet, vi starter ved ankeret på havnen i Juelsminde, med en lille tale af byens nye bureauchef Thomas Fænø, 4 fra Juelsminde Pigegarder vil herefter, for fuld musik lede os ud af havnen, Jens Kjær vil fortælle lidt om de afmærkede punkter på ruten, turen slutter ved Havnemuseet, der i dagens anledning holder åbent, så der er lejlighed til at besøge dette – på røgepladsen vil der kunne købes en forfriskning – vi håber, der er rigtig mange der vil deltage.

RUTE 1 – RUNDT OM BJØRNSKNUDE
Juelsminde – byen, havnen og sommerhusene – ligger på lave strandenge, skabt af sand og tang, som havet har ført ind i bugten nord for Bjørnsknude.

Kort - Juelsminde google cropped

  1. Fregatten Jyllands anker
  2. Diget
  3. Bjørnsknude
  4. Misser
  5. Strandhuse
  6. Kysthospitalet
  7. Teglværket
  8. Skovly
  9. Mindesten
  10. Stationen

De sidste 2 ruter forventes at være klar indenfor ca. 14 dage

RUTE 2 – SKOVEN, MØLLEN OG FÆRGEGÅRDEN
For 150 år siden fandtes kun tre beboelser i området: Skovfogedhuset Søkjær, Hellebjerg Mølle og Færgegården.
11.
Skovfogedhuset Søkjær
12.
Kirken
13.
Hellebjerg Mølle
14.
Montmartre
15.
Færgegården
16.
Julemærkehjemmet
17.
Færgehavnen
18.
Havnen

RUTE 3 – JUELSMINDE BY
Efter jernbanen kom til i 1884 og havnen blev anlagt i 1896 kom der gang i udviklingen og der opstod en ny by – Juelsminde. 

Vejen, der gik fra stationen og havnen mod vest, var den første vej i byen og den blev til Odelsgade, opkaldt efter Odelsbjerg, den store bakke ved Færgegården.

19. Havnemuseum
20.
Havnegade 4
21.
Odelsgade
22.
Else Hvid’s hus
23.
Kuranstalten
24.
Svanedammen
25.
Mindeparken
26.
Lille Søkjær
27.
Skolen/Biblioteket

Der er trykt brochurer, der kan afhentes på Turistkontoret, eller der kan downloades PDF filer af de enkelte ture her, eller en samlet oversigt.

Historiske ruter 1 – 3
Historisk rute 1
Historisk rute 2
Historisk rute 3