Om Arkivet

Arkivets formål er

  • at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data med tilknytning til As-Juelsminde-Klakring-området, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid, og
  • at stille det samlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Juelsminde-Klakring-områdets historie

Dækningsområde:

As, Klakring og Juelsminde sogne.

Du kan også søge i alle billeder og registeringer, som vi har fået registret, ved at vælge menupunktet Søgning.

Se: Juelsminde Lokalarkivs Brochure