Lokalhistorier

 

Vandretur til Odelsbjerget med Jens Kjær, den 7/5 2019
Turen startede fra parkeringspladsen på Rousthøje Alle ved Turistkontoret, der var mødt ca. 60 personer op, der fik en rigtig god aftentur.
Det første stop var ved “banegården” hvor Jens fortalte om hvordan byen så ud da banen kom, det første hus tjente til bolig for 3 familier, inspektøren, stationsforstanderen og lokomotivfører, da området var meget lavtliggende var både banen og huset hævet med opgravet jord fra det omkringliggende område, så vandet kunne sommetider helt op til banegården.
Dernæst gik vi til svsnedammen, der jo blev udgravet, sammen med en masse sand fra bl.a. grusgraven ved spejderhytten for at hæve grundene i den kommende by.
Vi gik derefter om til spejderhytten (Teepe), der blev bygget i 1965, ved frivillig arbejdskraft, den gamle “Teepe” var nedbrændt et par år tidligere.
Vi gik derfra op til “Lyneren” og over “voldgraven” til Odelsbjerget, hvor vi ud over at nyde udsigten også fik historien om bl. a. børnene fra Færgegården der om søndagen skulle kravle op på Odelsbjerget for at tælle hvor mange gæster der var på vej fra Juelsminde Syd, så mutter kunne lave den kaffe der skulle bruges. Der blev også talt om færgefarten fra ca 1500 tallet og de gamle markedet der blev afholdt hvert år i september måned indtil omkring 1850.
De nye Sandbjerg markeder opstod igen i 1939, på foranledning af Tolder Carstens, der var blevet anmodet om at stifte en Turistforening i byen kort efter hans ankomst til byen i 1936, der var flere historier der blev fortalt.
Vi gik derefter ned af den lille sti, der går bag om hotellet, turen gik derfra ned omkring “Julemærkehjemmet” og om til færgehavnen langs med diget til Andelsboliger er, hvor vi igen gjorde holdt, her blev der igen berettet om Tolder Carstens, der jo var foregangsmand for etableringen af andelsboligforeningen i 1946, Carstens der tidligere havde sejlet, blev af fiskerne bedt om at lære dem at bruge kompasset rigtigt, da de ikke vidste noget om fejlvisningerne, hsan lavede så nogle navigationskurser, det endte med at 3 unge mennesker gerne ville have sætteskipper eksamen det lykkedes ham at få dem igennem eksamenen i Esbjerg, vil i vide mere om Tolder Carstens, så anbefales det at læse hans erindringer “En fanødrengs erindringer’, der kan lånes på biblioteket.
Vi sluttede ved pakhuset på havnen, der har haft mange forskellige aktiviteter og hvor mange virksomheder er startet.
Vi takker for den store interesse for turen.
Juelsminde lokalarkiv

Kom og besøg os i vores dejlige lokaler – vi holder åbent hver onsdag kl 15 – 17 – dog ikke i skolernes ferier.

DSC_0060