Planlagte aktiviteter

Kom til arkivernes dag på Lokalarkivet lørdag den 9, november kl 10 – 15 i lokalarkivets lokaler i Juelsminde Hallerne, adr. Tofteskovvej 12F

Vi laver bl.a. en udstilling med fokus på:
KYSTHOSPITALET – en meget betydelig arbejdsplads for Juelsminde/Strandhuse

Den første plan for opførsel af sommersanatorie var egentlig planlagt at den skulle være på en grund imellem skovene Klakring Have og Skoven ved Barritskov, grunden tilhørte ejendommen Vesterbygård, der dog ikke ønskede at sælge – omkring 1894 lovede Prins Emil von Schönaich-Carolath en grund ved kysten lidt nord for ”Færgegaarden”til projektet uden beregning, det må have været omtrent ved parkeringspladsen i bugten. Prinsen der var en af ophavsmændene til et sanatorium, da han mente, at Juelsminde havde ideelle forhold til helbredelse af brystsyge (lungeturberkulose) – et åbent land med masser af frisk luft og en dejlig badestrand. Men inden der blev lavet noget skriftligt, solgte prinsen Palsgaard og den nye ejer (1898-1908) Frederik baron Wedel-Jarlsberg, ville ikke sælge jorden, da der ikke var lavet et dokument på jordstykket. – så det strandede igen og man måtte finde et andet alternativ, det blev så tale om om en grund tilhørende ejerne af Grønbjerggård Peter Krogh, Da prinsen hørte at projektet havde købt grunden viste han sig som den adelsmand han var og gav sanatoriet et beløb svarende til prisen på grunden – da han jo havde indgået en mundtlig aftale herom..

Sanatoriet kunne indvies den  27/5 1902 med plads til 52 børn.

Mød tidligere sygeplejerske Ruth Jensen der svarer på spørgsmål om livet “på kysten”.

Vi har ligeledes en udstilling om, Juelsminde Banen, der jo kan betegnes som Juelsmindes fødselsattest.
Efter etableringen af den østjyske længdebane omkring 1868, var der flere projekter om en bane til Juelsminde med henblik på etablering af en havn, et af de bedre forslag blev udarbejdet i 1875, på foranledning af Teglværksejer Peter Rousthøj, forslaget gik ud på at etablere en jernbaneforbindelse mellem Løsning og Juelsminde. Planen mødte modstand, særlig fra ledende mænd i Horsens og dette projekt blev således ikke til virkelighed.
I 1882 enedes man endelig om linjeføring, og Horsens – Juelsminde – Jernbaneselskab blev dannet med en aktiekapital på 98.200 kr. fordelt 200 kr. aktier, samt et prioritetslån i “Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871” på indtil 868.000, for lånet garanterede, Vejle Amtsråd 500.000, Horsens Byråd 200.000, Barrit-Vrigsted sogneråd 45.000, As-Klakring sogneråd 40.000, Rårup Sogneråd 30.000, Nebsager-Bjerre sogneråd 20.000, Urlev-Stenderup sogneråd 15.000, Hatting-Thorsted sogneråd 10.000 og Hornugle sogneråd 8.000.
I oktober måned 1882 blev arbejdet sat i gang. Store forventninger knyttede sig til banen, en isoleret landsdel skulle snart få nyt liv og bedre vilkår.
Åbningsdagen den 25. maj 1884, blevet stor festdag. Til den fastsatte tid kl. 9,15, afgik det blomsterpyntede festtog med ca. 250 deltagere.

Mød bl.a. Ole eller en anden af arkivets frivillige, der gerne svarer på spørgsmål om den lokale historien…

Juelsmindes midlertidige station, der overlevede banen.

Eller hør om MIN LIVSHISTORIE… eller et glimt af den

Kig ind på arkivernes dag – og lad os lave en hyggelig aftale. Fortæl DIN HISTORIE, måske krydret med billeder o.l., husk vores slogan: “uden fortid ingen fremtid”.

Kom i arkivet – lad os tage os af dine ting (billeder dokumenter eller historier) fra fortiden, ting der fortæller historie. Vi tager seriøst imod alt, og registrerer tingene, så de indgår i vores historie fortælling. Tal med os om hvordan vi behandler og opbevarer, det du afleverer.

Ekstra aktivitet …. ARKIV QUIZ…
Deltag i vores lokalhistoriske quiz, og vind rødvin.