Åbningstider

Arkivet holder lukket i december måned 2021 grundet flytning

Vi forventer at åbne i nye og bedre lokaler primo 2022 

Åbningstider: onsdag kl. 15.00 – 17.00

(undtaget skolernes ferier)

Kontakt os gerne på mail:  hvis du/i har noget i gerne vil vide eller aflevere

Se: Arkivets Brohure

Følg os på facebook.

De frivillige på Lokalarkivet