Månedens Billede

Artikel fra Horsens Folkeblad den 26. februar 2019

Knud Søndergaard har udarbejdet et opslagsværk over menneskene, som boede i Juelsminde, da byen blev skabt.

Emil Fibiger emfi@hsfo.dk

Juelsminde: Knud Søndergaard, 90 år og tidligere kontorchef på Palsgaard Gods, begyndte i 2015 på et lokalhistorisk projekt, som han nu er kommet i mål med.

Titlen er ”Juels Minde – Fra gæstgiveri til by”, og det er en moppedreng af et opslagsværk over mennesker, som boede i Juelsminde i årene, da byen blev til.
Man kan finde oplysninger om fiskere såvel som godsejere. Nogle registreres blot med navn og fødselsdato. Andre er der fundet flere oplysninger om.
Det gælder bl.a. kammerjunker Niels Juel Reedtz, der i 1795 overtog ejerskabet af godset Palsgaard efter sin far og i 1812 fik en kongelig bevilling til at oprette gæstgiveriet Juels Minde.
Havnen satte gang i byen
Gæstgiveriet skulle betjene dem, der sejlede med færge mellem Bogense og Klakring Strand, og senere lagde det navn til endestationen for Horsens Juelsminde Jernbanen og dermed byen.
– Banen havde en andel i skabelsen af Juelsminde, men det var først, da havnen blev realiseret i 1896, at der kom gang i den bymæssige udvikling, fortalte Knud Søndergaard, da han mandag præsenterede bogen ved en reception i Juelsminde Lokalarkiv.
Her konstaterede han også et pudsigt sammenfald mellem personer, der som Niels Juel Reedtz var med til at grundlægge Juelsminde.
– Grundlæggerne kendetegnes ved, at de ikke har boet i byen, sagde han.
Lyst har drevet værket
Opslagsværket er inddelt i tolv afsnit, der indeholder forskellige grupper af mennesker, som registreres efter matrikelnummer. ”Fiskere og husmænd” er samlet i et, ”Handel og håndværk og deres familier” i et andet.
De faktuelle oplysninger er hentet i folketællinger og kirkebøger. Der er tale om tidskrævende arbejde, som dog er nemmere i dag end tidligere.
– Det er en hobby, som jeg kan sidde med hjemme. Tingene er søgt frem via arkiver på internettet. Tidligere skulle man uden for egnen og til Viborg for at finde de gamle kirkebøger, sagde Knud Søndergaard.
Det var efter et lokalhistorisk oplæg, som han stod for i 2015, han fornemmede, tiden var inde til at nedfælde noget om Juelsmindes første år, og derfor gik han i gang.
Han har hygget sig med det, og værket kan nu komme alle med interesse for slægter og lokalhistorie til gode.
Det er finansieret af lokale sponsorer og er udkommet som ringbind i blot 27 eksemplarer.
Man kan finde opslagsværket på lokalarkivet, biblioteket, havnemuseet og Glud Museum. Kommunen og Juelsminde Kirke har også fået et eksemplar.