Månedens Billede

Månedens billede februar 2024

Den nye mole tålte ikke stormen
(foto Knud Erik Müller)