Månedens Billede

Juelsminde Havn

Juelsminde Havn blev åbnet den 6. december 1896. Forud var gået en lang og stenet vej fra banens åbning 12 år tidligere, og hvorunder hverken havnens tekniske anlæg eller dens finansiering havde været nogen let opgave.

I spidsen for havnens etablering stod igen Peter Rousthøj, der jo også havde været primus motor i Juelsmindebanens tilblivelse.

Oluf Olsen (søn af Juelsmindes første stationsforstander) skriver i 1907 om Juelsminde Havn bl.a.
”I februar 1896 indkaldtes til møde i Hornsyld. Foruden bestyrelsen, der bestod af P. Rousthøj (formand), Schæffer (tidligere ejer af Kalsbøl) gårdejer Korsgaard, Klakring, mødte delegerede fra de interesserede kommuner: As-Klakring, Barrit-Vrigsted, Rårup, Nebsager-Bjerre, Hornum og Urlev-Stenderup.
På mødet fremlagde Rousthøj et tilbud, som bestyrelsen havde fremskaffet fra entreprenørfirmaet Heinrichsen, Hoffmann og Gundersen i København.
Resultatet af forhandlingerne blev, at bestyrelsen bemyndigedes til at slutte kontrakt med firmaet.
Efter mødet skete imidlertid det sørgelige, at Rousthøj blev syg. Han døde den 17. marts 1896, og skulle således ikke opleve virkeliggørelsen af det projekt, der havde kostet ham så meget arbejde, og som han havde glædet sig så meget til at gennemføre.

Men nu var det endelig kommet dertil, at Juelsminde Havn skulle anlægges.

Hent billede

B10001 1896 Havnen anlægges

I foråret 1896 tog arbejdet på Juelsminde Havn sin begyndelse, Jeg husker endnu tydeligt, da det første slag fra rembukken faldt. Det var et højtideligt øjeblik. Juelsmindes få beboere var samlet på stranden. – Også min fader stationsforstander Marius Olsen og min moder Sofie Olsen, der nu havde boet i Juelsminde i 12 år og som var kommet til at elske den lille by ved stranden. – så lød der et dump – det var den første pæl i bolværket, til den nye havn der rammedes i havbunden. ”Hørte i det” sagde min fader, stolt og interesseret. – Men lidt senere lå han på sygelejet – og her døde han den 1. maj 1896. heller ikke min fader fik set Juelsminde Havn stå færdig, som han havde glædet sig til.

Anlægssummen udgjorde 90.000 kroner, heraf indskød statskassen 25.000, Vejle Amtsråd 15.000, entreprenørerne H. Hinrichsen, A.P. Gunnersen og H. Hoffmann 30.000, 6 kommuner i herredet 13.300 og en lille kreds af private 6.700.

B10162 Luftfoto fra1947

Havnen er senere udbygget flere gange, senest i 2011 pris 27,5 mill.

B4012 – Færgen også en del af havnen.

Havnen står nu som en af Danmarks flotteste lystbådehavne, med 4 havnebassiner med i alt 500 bådpladser.
Havnen blev i 2012 udnævnt til årets lystbådehavn.

Hent artiklen som pdf