Hvad har vi på arkivet og hvad er registreret??

Arkivet har modtaget meget materiale gennem sine godt 40 år, dette materiale har vi naturligvis gemt i vores arkivkasser, reoler mm, men hvad er der i de forskellige arkiver, ja det ved vi, men det er lidt uoverskueligt. Vi håber at vi, indenfor en overskuelig årrække, får det hele registreret på en database som de fleste af lokalarkiverne er tilsluttet, databasen er meget omfattende og vil være en god indgang til ”DANMAKSHISTORIEN”.

Vi registrerer løbende i denne database, men 40 års arkivalier tager sin tid at behandle og registrere.

For at alle vores brugere kan se hvad der er registreret, kan man søge på ARKIV.DK, hvor der kan anvendes tilfældige søgeord, som siger noget om det der søges efter, men for at søgningen ikke skal blive alt for omfattende F.eks. Færgegården – der vil komme rigtig mange henvisninger op hvis man kun skiver FÆRGEGÅRDEN, men hvis der samtidig skrives JUELSMINDE på sigtelinjen begrænses antallet væsentligt.

 For at søge klik her!

Finder du ikke hvad du søgte – kom på arkivet og spørg det kan meget vel tænkes at vi har noget der kan have din interesse – se vores åbningstider her.